EC 2022 - Voitsberg
EuropeanMinigolfFederation

European Championship 2022
24 - 27 August 2022 - Voitsberg (AUT)

European Championship 2022
24 - 27 August 2022 - Voitsberg (AUT)

TRAINING groups European Championship 2022

The training groups for the EC 2022 are as follows:

Group A - Total: 48

EC 2022 - Czech Republic
Czech Republic
11
Players

EC 2022 - NET
Netherlands
6
Players

EC 2022 - FIN
Finland
9
Players

EC 2022 - ITA
Italy
11
Players

EC 2022 - SWE
Sweden
11
Players

Group B - Total: 44

EC 2022 - AUT
Austria
11
Players

EC 2021 - SUI
Switzerland
11
Players

EC 2022 - SVK
Slovakia
9
Players

EC 2022 - GER
Germany
11
Players

EC 2022 - DEN
Denmark
2
Players

WMF Sponsor - 3D
WMF Sponsor - City Gold
WMF Sponsor - Fun Sport
WMF Sponsor - Luso Golf
WMF Sponsor - M&G
WMF Sponsor - Minioglf35
WMF Sponsor - Cost of Wisconsin
WMF Sponsor - Miniatur Golf
WMF Sponsor - Nifo
WMF Sponsor - Reisinger
WMF Sponsor - Game`N Fun
WMF Sponsor - SV Golf
WMF Sponsor - 3D
WMF Sponsor - City Golf
WMF Sponsor - Fun Sport
WMF Sponsor - Luso Golf
WMF Sponsor - M&G
WMF Sponsor - Minioglf35
WMF Sponsor - Cost of Wisconsin
WMF Sponsor - Miniatur Golf
WMF Sponsor - Nifo
WMF Sponsor - SV Golf
WMF Sponsor - Game`N Fun
WMF Sponsor - Reisinger
Impressum
Cookies
Datenschutz
Impressum
Cookies
Datenschutz